Search This Blog

Loading...

Tuesday, August 9, 2011

Imbuhan Asli Indonesia

| Tuesday, August 9, 2011 | 5 comments


Imbuhan Asli Indonesia di bagi menjadi 4 , yaitu :

-Awalan (Prefiks)
          1. Ber- mempunyai beberapa makna, yaitu:
                  (a) mempunyai....
                           Contoh:Berayah, Beribu, Beradik
                  (b) memakai....
                           Contoh:Berbaju
                  (c) menaiki atau menunggang....
                           Contoh:Berkereta, Berkuda
                  (d) menggunakan....
                           Contoh:Berpayung, Bertongkat
                  (e) mengeluarkan atau menghasilkan....
                           Contoh:Berbunga, Bertelur
                  (f) mengusahakan....
                           Contoh:Bersawah, Berkedai
                  (g) mengucapkan....
                           Contoh:Berjanji, Berdoa
                  (h) menunjukkan sikap....
                           Contoh:Berkasar, Berlembut
                  (i) dalam keadaan....
                           Contoh:Bergembira, Berduka
                  (j) melakukan perbuatan pada diri sendiri....
                           Contoh:Bersembunyi
                  (k) ada sesuatunya
                           Contoh:Berbahaya
                  (l) berlaku atau bekerja sebagai....
                           Contoh:Berguru, Bertani, Berdukun

          2. Per- mempunyai beberapa makna, yaitu:
                  (a) Menjadikan/menganggap
                           Contohnya : peristri artinya menjadikan istri.                
                  (b) Membuat jadi/membagi jadi
                           Contohnya : perempat artinya membuat jadi empat.
                  (c) Membuat lebih/menambah
                           Contohnya : perlebar artinya membuat jadi lebar.

          3. Me- mempunyai beberapa makna, yaitu:
                  (a). Melakukan perbuatan/tindakan.
                           Contoh : mengambil, menjual.
                  (b). Melakukan perbuatan dengan alat.
                           Contoh : memotong, menyapu.
                  (c). Menjadi atau dalam keadaan.
                           Contoh : menurun, meluap
                  (d). Membuat kesan.
                           Contoh : mengalah, membisu.
                  (e). Menuju ke.
                           Contoh : mendarat, menepi.
                  (f). Mencari.
                           Contoh : mendamar, merotan.

          4. Di- mempunyai makna, yaitu Awalan di- merupakan kebalikan dari awalan me-
              yang bermakna aktif.
                           Contoh : di + siram > disiram, di + tanam > ditanam, di + beli > dibeli

          5. Ter- mempunyai beberapa makna, yaitu:
                   (a). Sudah di atau dapat di.
                           Contoh : tertutup, terbuka.
                   (b). Ketidaksengajaan.
                           Contoh : terbawa, terlihat.
                   (c). Tiba-tiba.
                           Contoh : teringat, terjatuh.
                   (d). Dapat atau kemungkinan.
                           Contoh : ternilai, terbagus.
                   (e). Pelaing atau super.
                           Contoh : terpandai, tertua.


          6. Ke- mempunyai Dua makna, yaitu:
                   (a). Menyatakan kumpulan yang terdiri dari jumlah.
                           Contoh : kesebelasan.
                   (b). Menyatakan urutan.
                           Contoh : kesatu, kedua, ketiga

          7. Se- mempunyai beberapa makna, yaitu:
                   (a). Menyatakan satu.
                           Contoh : selembar, seribu.
                   (b). Menyatakan seluruh.
                           Contoh : sekota, sedesa.
                   (c). Menyatakan sama.
                           Contoh : sepandai, seindah.
                   (d). Menyatakan setelah.
                           Contoh : sekembali

          8. Pe- Umumnya tidak bias digunakan secara mandiri. Pemakaian awlan per-
             membutuhkan imbuhan lain misalnya –kan dan –an.
                         Contoh : per-kan + kembang > perkembangan

-Sisipan (Infiks)
          Sisipan adalah imbuhan yang diberikan di tengah kata.
                         Contoh : -el, -em, dan –er.


Makna sisipan :
          1. Menyatakan internsitas atau frekuensi.
                         Contoh : geletar, gemetar
          2. Menyatakan banyak dan bermacam-macam.
                         Contoh : temali, gemerincing
          3. Memiliki sifat yang disebut dalam kata dasarnya.
                         Contoh : temurun, gemilang, telunjuk, pelatuk, gelembung, telapak

-Akhiran (Sufiks)
          1.Akhiran –I Mempunyai beberaoa makna,yaitu:
                   (a). Mengandung arti membentuk kalimat perintah.
                           Contoh : Turuti perintahnya !
                   (b). Menyebabkan sesuatu jadi.
                           Contoh : menyakiti hati, menghargai dia
                   (c). Menyarakan intensitas (pekerjaan yang berulang-ulang)
                           Contoh : menembaki, memukuli

          2.Akhiran –an Mempunyai beberaoa makna,yaitu:
                    (a). Menyatakan tempat.
                           Contoh : pangkalan, kubangan
                    (b). Menyatakan alat.
                           Contoh : ayunan, timbangan
                    (c). Menyatakan hal atau cara.
                           Contoh : didikan, pimpinan
                    (d). Menyatakan akibat, hasil perbuatan.
                           Contoh : hukuman, balasan
                    (e). Menyatakan sesuatu yang di.
                           Contoh : catatan, suruhan
                    (f). Menyatakan seluruh, kumpulan.
                           Contoh : lautan, sayuran
                    (g). Menyatakan menyerupai.
                           Contoh : anak-anakan, kuda-kudaan
                    (h). Menyatakan tiap-tiap.
                           Contoh : tahunan, mingguan


          3.Akhiran –kan Mempunyai beberapa makna,yaitu:
                     (a). Secara umum mengandung arti perintah.
                           Contoh :Dengarkan baik-baik !
                     (b). Menyatakan sebagai alat atau membuat dengan.
                           Contoh : menusukkan pisau, melemparkan batu
                     (c). Menyebabkan atau menjadikan sesuatu.
                           Contoh : membesarkan, menjatuhkan
                     (d). Menyatakan arti bahwa suatu pekerjaan dilakukan untuk orang lain.
                           Contoh : meminjamkan, mengembalikan
                     (e). Mentransitifkan kata kerja ke dinding
                           Contoh : memantulkan

-Imbuhan Gabungan
          Awalan dan Akhiran me-kan, dan memper-kan
Makna me-kan:
                     1. Melakukan pekerjaan orang lain.
                           Contoh : Adik memesankan ibu makanan.
                     2. Menyebabkan atau membuat jadi.
                           Contoh : Lemparan bola itu memecahkan kaca jendela kamar.
                     3. Melakukan perbuatan.
                           Contoh : Gajah menyemburkan air dari belalainya.
                     4. Mengarahkan.
                           Contoh : Ayah meminggirkan kendaraannya.
                     5. Memasukkan.
                           Contoh : Polisi memenjarakan penjahat itu di tahanan POLDA.


Makna memper-kan :
                     1. Menyebabkan atau membuat jadi :
                           Contoh : Rini mempertotonkan kebolehannya bermain biola.


          Awalan dan Akhiran ber – an, Makna :
                     1. Menyatakan jumlah pelaku yang banyak.
                           Contoh : berdatangan, berterbangan
                     2. Menyatakan perbuatan yang berulang-ulang
                           Contoh : bergulingan, berlompatan
                     3. Menyatakan hubungan antara dua pihak.
                           Contoh : bersamaan, bersebelahan, berduaan.
                     4. Menyatakan hubungan timbal balik.
                           Contoh : bersahutan, bersalaman


          Awalan dan Akhiran pe – an, Makna :
                     1. Menyatakan hal
                           Contoh : pendidikan, penanaman
                     2. Menyatakan proses atau perbuatan.
                           Contoh : pendaftaran, penelitian.
                     3. Menyatakan hasil.
                           Contoh : pengakuan, peghasilan
                     4. Menyatakan tempat.
                           Contoh : penampungan, pemandian
                     5. Menyatakan alat.
                           Contoh : penglihatan, pendengaran


          Awalan dan Akhiran per- an, Makna :
                     1. Menyatakan tempat.
                           Contoh : perhentian, perusahaan
                     2. Menyatakan daerah.
                           Contoh : perempatan, pertigaan
                     3. Menyatakan hasil perbuatan.
                           Contoh : pertahanan, perbuatan
                     4. Menyatakan perihal.
                           Contoh : perbukuan, perkelahian
                     5. Menyatakan banyak.
                           Contoh : persyaratan, persaudaraan


          Awalan dan Akhiran se –nya, Makna :
                     1. Menyatakan makna tingkatan yang paling tinggi yang dapat dicapai.
                           Contoh : sebagus-bagusnya, setinggi-tingginya
                     2. Sering disertai dengan kata ulang.
                           Contoh : sebaik-baiknya, semerah-merahnya


Okay, That's it! walaupun ilmu Sastra saya belum begitu tinggi tapi inilah yang saya punya, artikel ini di ambil dari beberapa blog dan ilmu saya sendiri.

5 comments:

~AhoengZ~ said...

Wah, arcticel menarick lhoe!! di school anne lgie bljar B'gnian and dsuhr nyari gnian, Makachieh yeaaa!

Ralfarios said...

okay okay sama sama om ~AhoengZ~ sering kunjung ye!

ricky.m said...

Abi!1!! Makasih yo imbuhan asli INDONESIA nya../ nih langsung gw print yoa?.?

Rika Jarianti said...

contoh imbuhan in- gak ada yaa ?

Alfi Rizki Khoiriyyah said...

Terima kasih :D.. Sekarang saya bisa membereskan tugas Bahasa Indonesia dengan baik.

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Post a Comment

Biasakan Komentar yang Positif Setelah Membaca! No SARA, dan Anti Kata Kotor.. :)

 
© Copyright 2010. yourblogname.com . All rights reserved | yourblogname.com is proudly powered by Blogger.com | Template by o-om.com - zoomtemplate.com
Blog Ping Tool Pingates www.HyperSmash.com